Velkommen til Trondheim Røde Kors Hjelpekorps

Trondheim Røde Kors Hjelpekorps stiller på kort varsel mannskap og utstyr til rådighet for redningstjenesten ved søks- og redningsarbeid. I tillegg tilbyr vi opplæring i førstehjelp og har sanitetstjeneste ved f.eks. idretts- og kulturarrangement.

Som landets største frivillige redningsorganisasjon er Norges Røde Kors Hjelpekorps en viktig og integrert del av redningstjenesten her i landet. Medlemmene i Hjelpekorpset har en omfattende utdanning i førstehjelp, metoder for ettersøkning og redningsteknikk. Medlemskap i Hjelpekorpset gir også brei erfaring i friluftsliv, samarbeid, lederskap, medmenneskelighet og det å holde hodet kaldt i situasjoner der andre blir handlingslammet.

Trondheim Røde Kors Hjelpekorps har i dag om lag 150 operative medlemmer. Hele korpset kan alarmeres i løpet av svært kort tid gjennom et automatisk varslingssystem på telefon. Vi har til en hver tid beredskap med et vaktlag på seks personer som kan starte opp en redningsaksjon i løpet av 10-15 minutter. Hjelpekorpset driver ambulansetjeneste utenfor vei med snøscooter og terrengkjøretøy. Instruktørene våre holder kurs i førstehjelp og andre fagområder for bedrifter og organisasjoner, samt åpne kurs for publikum.

For å bli aktiv medlem i hjelpekorpset kreves det at du:

  • er tatt opp som aspirant, herunder godkjent gjennom intervju
  • har fylt 18 år
  • har betalt medlemsavgift
  • har gjennomført grunnopplæring for hjelpekorpsmannskap

    Søk om Opptak